X

Vielen Dank für Ihre Nachricht

Políčka s jednou * jsou povinná

Na mnoho problému jedno řešení aqoBalance je nový, jedinečný systém, který pomoci metody „myWarm® “garantuje ucelenou optimalizaci centrálního vytápění a chlazení. Prostřednictvím aqoBalance bylo optimalizováno již mnoho stanic a docíleno až k 30% úspory. Rádi pomůžeme i Vám!

  • Plná funkčnost – rozpoznání nedostatků stavebního řešení
  • Trvalé zlepšování komfortu
  • Stejnoměrné zásobování všech topných těles
  • Rychlé působení požadovaných teplot
  • Krátké zátopové doby, zamezení hlukových projevů soustav
  • Vysoká účinnost
  • Úspory
  • Hydraulická stabilita (hydraulické vyrovnání)

Hydraulické vyrovnání – K ČEMU?

Hydraulické vyrovnání je metoda myWarm®  ,se kterou je  každé otopné těleso nebo topný okruh podlahového vytápění, nastavené na určitý průtok topné vody. Prostřednictvím této metody je zaručeno, že každá místnost bude zásobena přesným potřebným množstvím tepla a že každé topné těleso vykáže stejnou hodnotu střední teploty.

 

Stavební chyby na zařízení jsou častým „žroutem“ energie!

 

V mnoha zařízeních se vyskytnou i stavební chyby i chyby zapojení.

Často jsou jednotlivá topná tělesa na vstupu a výstupu napojena obráceně. S ohledem na tuto chybu připojení dávají tato topná tělesa jen 50% výkonu.  
Pro každé hydraulické vyrovnání je efektivní připojení každého topného tělesa k rozvodu primárního média obzvlášť důležité. 
Mnoho topných systémů zažilo v průběhu času změny a přestavby
Problémem mohou být i zkraty mezi vstupem a výstupem, defektní instalace přepouštěcích ventilů, instalace přídavných čerpadel atd. Všechny výše zmíněné problematické instalace způsobují chybnou cirkulaci. Tyto zkraty musí být při hydraulickém vyrovnání rozpoznány a následně odstraněny. 

Chybějící nebo nepřesné vyrovnání vede v topném provozu k:

Nadměrným popř. nedostatečným zásobováním teplem topných ploch, Omezení komfortu nebo ztráta komfortu (místnosti se neohřejí, problémy vytápěním, rušící zvuky atd.) , Vysoké teploty vstupu a výstupu, Často vysoké spotřebě elektrické energie z důvodů vysokého, předimenzovaného výkonu čerpadel, Neekonomickému topnému provozu kvůli předimenzovaným kotlům a přípojným výkonům, Mrhání teplem při provozu, ztráty pro uživatele, zbytečně vysoké provozní náklady

Cíle aqoBalance

Cílem každého nasazení aqoBalance je měřením doložený, hydraulicky precizní stav termického vyrovnání všech topných těles a větví prostřednictvím metody myWarm® . Při tom jsou čerpadla a topné křivky nastaveny tak, aby ve všech zátěžových strukturách:

Všechny topné plochy vykazovaly správné (střední) teploty.
Všechny místnosti vykazovaly odpovídající vnitřní teplotu
Systémové vstupní a výstupní teploty postaraly o nízkonákladové hospodárné zásobování teplem, popř. produkci tepla
Oběhové čerpadla pracovala s nejnižším nutným výkonem

Zásah aqoBalance v přehledu

Zaznamenání relevantních dat zařízení, topných těles a budovy
Montáž měřicích senzorů myWarm® na všech otopných tělesech, větvích, instalacích vnitřních a vnějších senzorů
Měření (pomoci přenosu dat), stejně tak i analýza a kontrola naměřených hodnot
Automatizovaná optimalizace
Demontáž měřicího a nastavovacího nářadí
Dokumentace včetně Měřicích protokolů

Nasazení metody aqoBalance trvá, dle objemu, v průměru 1-4 dny