X

Vielen Dank für Ihre Nachricht

Políčka s jednou * jsou povinná

Pro energetické centrály nebo zákaznické aplikace jsou vytvářeny koncepty regulace na míru, které jsou realizovány prostřednictvím aqotec-SPS Tím je zajištěna 100% kompatibilita s používaným vizualizačním softwarem předávacích stanic.

  • 100% kompatibilita
  • vysoce kvalitní komponenty
  • kompaktní design
  • Zeptejte se knihovníka

Volitelně mohou být namontovány ruční spínače veškerých polních zařízení, obslužných prvků / frekvenčních měničů, signalizačních zařízení, osvětlení skříně, klimatizace skříně, nainstalovaných počítačů.
Dokumentace a podklady plánování jsou vytvořeny pomocí nejnovějšího softwaru CAD. To se týká plánů průtoku proudu, plánu připojení a také kusovníků a seznamů kabelů, vstupů, výstupů a parametrů.

Ten nejlepší servis

Součástí naší dodávky je samozřejmě zaškolení uživatelů a provozovatelů během uvádění do provozu a také podpora v rámci vzdálené údržby nebo telefonicky. V rámci rozšíření rovněž nabízíme zákaznickou podporu non-stop.

Regulace síte

Slouží jako nadřízená regulace veškerých komponent a k zaznamenávání veškerých k provozu nezbytných signálů v dálkové výtopně.

Síťová čerpadla:
Jsou regulována podle zátěže a polohy ventilu dálkové výtopny, charakteristiky potrubní sítě a/nebo diferenčního tlaku.

Síťová teplota:
Je regulována podle venkovní teploty a podle potřeby.

Generátory (kotle):
Jsou regulovány podle spotřeby a zátěže.

Regulace zvláštních stanic:
K regulaci napájecí stanice (externí dodavatel tepla sítě dálkové výtopny) nebo stanice ke zvyšování tlaku (oddělování dálkového vytápění)

Kontaktní osoba

Stažené soubory