X

Vielen Dank für Ihre Nachricht

Políčka s jednou * jsou povinná

„e-view“ je rozšiřující nástroj vizualizace „aqo360°“ a slouží mimo jiné k optimalizaci provozních procesů v síti.

  • Tabulkový přehled odběratelů
  • Poznámky
  • Kalendář
  • Jednotlivé informace k zákazníkům
  • Rychlý přístup
  • Vrstva datových kabelů
  • Vrstva prázdné trubky
  • Archivace
  • Status
  • Uzlové body

Program má dynamický síťový plán, který umožňuje zobrazit a skrýt jednotlivé vrstvy. Program umožní jednoduchou tvorbu nových odběratelů. Při kliknutí na odběratele, je ve vizualizačním programu „Vision“ automaticky zobrazena odpovídající vizualizace.

 

Výpočet uzlů na síti

Pomocí softwaru „aqoView“ mohou být na síti vytvořené libovolné uzly a k nim přiřazení další odběratelé.

Přitom mohou být znázorněné následující hodnoty sítě:

teplota vstupu
teplota výstupu
průtok
výkon
smlouva
instalace

Kontaktní osoba

Stažené soubory