X

Vielen Dank für Ihre Nachricht

Políčka s jednou * jsou povinná

Jako poskytovatel celkového řešení jak v oblasti spaloven na biomasu, tak i při řešení využití odpadního tepla, nabízí firma aqotec komplexní zákaznický servis, jíž od okamžiku projektové ideje až po pomoc při uvádění do provozu.

  • Předprojektová příprava
  • Základní příprava
  • Vypracování poptávky, vyřizování dotací
  • Výběrová řízení a spoluúčast při zadávání
  • Stavební dozor
  • Pomoc při uvádění do provozu

Předprojektová příprava

SestavenÌ konceptu

Zjištění odběratelské struktury, Průzkum místa pro zhotovení topné centrály, Hrubé stanovení trasy dálkového vytápění, Před-dimenzování tepelné sítě a předávací stanice tepla, Simulace roční křivky zatížení, Zjištění základního zatížení (kotel na biomasu), kotel pro špičkové zatížení, stejně tak i bojlery

EkonomickÈ hodnocenÌ

Odhad nákladů na investice pro podstatné komponenty, Kotelna (technika kotelny, potrubí, elektronická a regulační technika, stavební náklady), Topná síť (potrubní konstrukce, předávací stanice tepla), Stanovení provozních nákladů, Zjišťování dotačních programů a sazby financování, Návrh, stanovení modelu ceny tepla popř. nutné ceny tepla, Výpočet návratnosti projektu, Vytvoření citlivostní analýzy

Představení projektových výsledků

Prezentace výsledků (např. při obecném zasedání popř. na veřejné, vysoce efektivní informativní akci)

 

Základní plánování

Tepelná ústředna

Koncept energetický popř. procedurální, Návrh nakládání s palivem a odloučení nečistot ve spalinách, Zhotovení dispozičních plánů, Plánování hydrauliky, Zhotovení schématu hydrauliky, tak i dimenzování a umístění veškerých komponentů, 3D – plánování vedení potrubí, Koncept likvidace (popel, odpadní vody), Zhotovení termínového plánu

Tepelná síť

Stanovení trasy sítě dálkového vytápění, Dimenzování potrubního vedení s ohledem na budoucí etapy výstavby, Návrh předávací stanice dálkového vytápění, Návrh oběhových čerpadel sítě, Stanovení tepelných ztrát, Simulace nejrůznějších případů zatížení

Analýza zákaznického zařízení

Detekce stávajících topných zařízení, Kontrola způsobilosti zásobování dálkovým vytápěním, Zpracování návrhu optimalizace, Snížení výstupních teplot, Odstranění různých hydraulických potíží

 

Žádost o stavební povolení a

vypořádání financování

Žádost o stavební povolení

Koordinace všeho potřebného k realizaci projektu ve schvalovacím procesu, Konference žádosti, Konsultační den stavby, Zhotovení podacích dokladů (plány, technické popisy atd.), Specifikace výkonu znalců, Začlenění povolení do plánování realizace

Vypořádání financování

Zohlednění směrnic jednotlivých dotačních instituci, Pohovory se zodpovědnými finančními agenturami, Detailní zpracování nutných dokumentů (např. veškeré výkony plánovače dle QM-teplárny), Začlenění dotačních kritérií do plánování zařízení

 

Spoluúčast při zadávání

Celý proces výběrového řízení

Vypracování zadávací dokumentace, Kontrola nabídek, Porovnání nabídek, Průzkumné pohovory, Vypracování základu smlouvy

 

Zhotovení podkladů výběrového řízení

Tepelná zdroj, Kotelní technika, Nakládání paliva, odstraňování popela, Čištění a kondenzace spalin, Hydraulika teplárny, Elektrotechnické vybavení a zasíťování, regulace kotelny, Síť dálkového vytápění, Výstavba potrubí, Inženýrské stavitelství, Předávací stanice dálkového vytápění, 

Stavební dozor

Technické vedení stavby, Organizace stavebního jednání, Vytvoření harmonogramu termínů a sledování termínu, Objasnění technických detailů provedení, Kontrola provedené práce, Poukazování na nedostatky, Audit

Pomoc při uvedení do provozu 

Převzetí jednotlivých řemesel, Kontrola bezpečnostního zařízení, Dozor při prvotním spuštěním, Doprovod při zkušebním provozu, Organizace prokázání výkonů, Vytvoření předávacích protokolů, Návrhy dalších prostředků optimalizace