Předávací stanice tepla aqoFrame a aqoCase pokrývají výkonový rozsah přenosu tepla z až několika megawattů. Obsahují všechny potřebné moduly pro připojení stavebních systémů do sítě dálkového vytápění. Odborné poradenství při plánování a konfiguraci stanice byla provedena profesionálním personálem. Systémy jsou navrženy v souladu s požadavky na provozovatele sítě.

aqoClick S/L
aqoClick S/L
aqoClick S/L Předávací stanice aqoClick je kompaktní zařízení pro nepřímé zásobování budov teplem. Mědí pájený nerezový deskový výměník dodává teplo odpovídající aktuální potřebě vytápěného prostoru. Topný systém je od sítě dálkového vytápění hydraulicky oddělen. dozvědět se více
aqoFrame
aqoFrame
aqoFrame Stanice centrálního zásobování teplem aqoFrame & aqoCase pokryjí výkonové spektrum tepla od malých výkonů až po několik megawattů. Obsahují veškeré potřebné montážní celky pro zapojení systému dané budovy na příslušnou sít centrálního zásobování teplem. dozvědět se více
aqoCase II / III
aqoCase II / III
aqoCase II / III Základní konstrukci tvoří ocelový rám čtvercových profilů opatřený speciálním antikorozním nátěrem, namontovaný na patkách s nastavitelnou výškou a tuhostí. Stanice má na přední a zadní straně servisní dvířka, která mohou být na přání zákazníka v uzamykatelném provedení. Aby bylo zajištěno dobré tepelné proudění (odvod tepelné zátěže z VS) jsou na podélných stranách umístěny děrované plechy. Z důvodu údržby se u aqoCaseIII montuje výměník vně a stojí na vlastním rámu odolným proti vibracím. Výkon stanice se dle provedení volí do max. 1000kW. dozvědět se více
aqoClick S/L
aqoClick S/L
aqoClick S/L Předávací stanice aqoClick je kompaktní zařízení pro nepřímé zásobování budov teplem. Mědí pájený nerezový deskový výměník dodává teplo odpovídající aktuální potřebě vytápěného prostoru. Topný systém je od sítě dálkového vytápění hydraulicky oddělen. dozvědět se více