Řídicí a komunikační systémy se používají k řešení vyšší úrovni, komplexní řídící úkoly. 
Systém využívá aqoControl již u moci a optimalizuje využití primární energie. Topení sítí a domovních přípojek jsou monitorovány a regulovány.Vizualizace všech příslušných údajů je v přehledné grafické rozhraní softwaru. Nově vyvinutý software aqotec "Vision" je používán jako základní verze.

e-view
e-view
e-view „e-view“ je rozšiřující nástroj vizualizace „aqo360°“ a slouží mimo jiné k optimalizaci provozních procesů v síti. dozvědět se více
aqoConnect
aqoConnect
aqoConnect Tato modulová karta využívá k přenosu dat rádiovou technologii se smíšenou topologií (mesh – kombinované, samostatně se vytvářející a konfigurující se ad-hoc sítě). U volných radiových sítí je navzájem propojeno několik bezdrátových přístupových bodů.a dozvědět se více
aqo360°
aqo360°
aqo360° Řídicí a komunikační systémy jsou používány k řešení nadřazených, komplexních řídících a regulačních úloh. Systém aqo360° se používá již při výrobě energie, kde je pomocí něho optimalizováno využití primární energie. Je sledována a regulována výroba energie, tepelná síť a domovní přípojka. Vizualizace veškerých relevantních dat je realizována prostřednictvím přehledného grafického softwarového rozhraní. dozvědět se více