Jako poskytovatel celkového řešení jak v oblasti spaloven na biomasu, tak i při řešení využití odpadního tepla, nabízí firma aqotec komplexní zákaznický servis, jíž od okamžiku projektové ideje až po pomoc při uvádění do provozu. 

Do objemu přípravy patří veškerá technická vybavení topných centrál, jako např. technika kotelen, hydraulika potrubí, elektrické a regulačně technické zařízení, stejně tak jako návrh tepelných sítí vč. odběrného zařízení konečného odběratele. Mimo to, je optimalizace provozu těžištěm v této oblasti působnosti. 

Oblast působnosti
Oblast působnosti
Oblast působnosti Jako poskytovatel celkového řešení jak v oblasti spaloven na biomasu, tak i při řešení využití odpadního tepla, nabízí firma aqotec komplexní zákaznický servis, jíž od okamžiku projektové ideje až po pomoc při uvádění do provozu. dozvědět se více