Řešení ve zvláštní závodu aqotec jsou nejen spolehlivé, ale také se odráží desetiletí zkušeností rakouské firmy odolat. Dodávkou na klíč kontejnerových roztoků montážních prací na místě je zanedbatelný.

aqoControl RM01 /02
aqoControl RM01 /02
aqoControl RM01 /02 Mikroprocesorem řízená RM01 je zařízení k regulování předávacích stanic dálkového vytápění. RM01 lze modulárně rozšířit pro regulaci celkem deseti topných okruhů. Dodatečné registrace údajů měřidel tepla a všechna data zdroje tepla jsou předávány nadřízenému počítači pro optimalizaci sítě. AqoControl RM01 je konstruován modulárně, může řídit a regulovat, ve své maximální konfiguraci, jak okruh bez směšování, tak i sedm směšovacích okruhů, dva okruhy nabíjení bojlerů s modulem cirkulace TV. dozvědět se více
aqoCustom
aqoCustom
aqoCustom Kontejnerová řešení mohou být dodaná na stavbu již provozuschopná. MaR technika stanice je instalovaná a testovaná již ve výrobě a lze ji tak rychle nasadit na místě samém. Softwarové řešení MaR techniky je zpracováno individuálně dle potřeb zákazníka a požadavků teplárenského spolku. Tyto konstrukční celky mohou být přepraveny na místo použití již kompletně zaizolované. Tímto lze umožnit hladkou dodávku tepla v technicky dostačujícím a hospodárném provedení. dozvědět se více