aqotec. Progresivní partner.

Od založení firmy v roce 1999 se Svět zásadně změnil. 
Vzájemné propojení trhů a technická revoluce se stali určujícími faktory pro celosvětovou soutěž.

aqotec definoval tuto interpretaci vždy jako šanci a také jí takto využívá. Síla, inovace, kvalitní kolektiv a strategické akvizice měly za následek konsekventní růst naší společnosti. Tímto způsobem se nám podařilo vybudovat s našimi zákazníky - dlouhodobé a partnerské vztahy.