Volná místa 

 

Jako globální organizace, jsme se zavázali k univerzální normy. Naše postupy a činnosti vyjadřují hodnoty, které pořádáme. Lidé, kteří pracují pro společnost, vyjadřujeme touhu zlepšit naši výkonnost a obchodní metody neustále. Náš úspěch je do značné míry výsledkem závazku, kreativity a dovedností našich zaměstnanců a je založen především na jejich motivaci a ochotu učit se. 
Bez ohledu na naše podnikání, jsme se ukázat respekt k národní kultury a národních zvyklostí. Je naším zejména záměr pochopit zvláštní povahu a zvláštnosti naší hostitelské země. 
Bezpečnost na pracovišti je nejvyšší prioritou a je povinností všech zaměstnanců. Bezpečnost na pracovišti je integrována do všech podnikových procesů. 
Nabízíme našim zaměstnancům pracovní prostředí, které mohou čelit problémům v obou jejich osobním a profesním životě. V tomto ohledu, na podporu individuální odpovědnosti a nezávislé akce, a podporovat vzdělávání a osobní rozvoj přednost. Společnost podporuje tyto cíle prostřednictvím mnoha aktivit a opatření s cílem umístit se jako atraktivní a spolehlivý zaměstnavatele

Aktuální práce Otvory