Z potřeb našich zákazníků se stávají řešení šitá na míru!

 

Jedno mají všechny úspěšné firmy společné – svoje poslání si definují samy. aquotec je nejlepším příkladem trvalého úspěchu. Nekompromisně projektujeme, vytváříme design a vyrábíme produkty nejvyšší kvality orientované na řešení, která zásadně zvyšují kvalitu života a zajišťují nedotčené, stabilní životní prostředí vhodné pro život dalších generací.

Biomasa a bioplyn jsou navíc proti fosilním palivům, jako je zemní plyn nebo ropa naprosto konkurenceschopné. Jako domácí, obnovitelné zdroje energie se skvěle hodí pro výrobu elektrického proudu a tepla. Jejich využití vytváří pracovní místa v zemědělství a lesním hospodářství, v průmyslu i v sektoru služeb.

Díky našemu širokému portfoliu, které sahá od konstrukci zařízení, přes vizualizaci až po intuitivní regulační techniku, Vám můžeme slíbit široký rozsah služeb a tím i dokonalý komfort

Management aqotec GmbH (v.l.n.r.: Christian Plainer, Christian Holzinger)