Rozvoj a zeefektivnění společnosti Aqotec s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006457

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Datum zahájení/ukončení projektu:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Celkové způsobilé náklady:

8 167 500,00 Kč (z toho dotace je 35%)

Popis projektu:

Předmětem projektu je nákup nových technologií určených pro obrábění obrobků, vstupních komponent pro další vlastní výrobu. Konkrétně se jedná o přesný CNC soustruh s protivřetenem a "Y" osou vč. instalace.

Díky pořízení daných přístrojů dojde k:

- zefektivnění naší výroby

- zkvalitnění a zrychlení výroby

- zkapacitnění výroby

- zjednodušení pracovního procesu

 

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost