Naše firma se orientuje na produkty a služby dle potřeb zákazníků a podle toho, co do našich produktů a služeb požaduje trh. K dosažení vysoké spokojenosti zákazníků nabízíme vysokou kvalitu produktů, vycházíme vstříc zvláštním přáním zákazníků, produkty přizpůsobujeme jejich potřebám a nabízíme nepřetržitý servis. Naše produkty a služby se snažíme uplatnit na trhu se ziskem.

S našimi zákazníky chceme navázat partnerský vztah, který zahrnuje také ekonomické a ekologické vytváření hodnot, a tak je možné identitu firmy jako seriózního, inovativního a ekonomicky úspěšného partnera prezentovat i na veřejnosti.

Firma uznává hodnotu a výkony každého jednotlivého pracovníka a vytváří takové rámcové podmínky, které přispívají k osobní spokojenosti pracovníků. Motivace, zdraví, identifikace s firmou a bezpečnost na pracovišti jsou pro spokojenost pracovníků důležitými parametry. Firma podporuje kvalifikaci pracovníků průběžným školením o nejnovějším stavu techniky a motivuje je, aby se stali dlouhodobě součástí firmy.

Náš partnerský vztah k dodavatelům umožňuje, abychom optimálně plnili požadavky kladené na naši firmu. Výběr kompetentních partnerů umožňuje, pěstovat trvalý a pro obě strany přínosný vztah.

Systém managementu kvality ISO 9001 je základem efektivních a jasných procesů na všech úsecích naší firmy a zvyšuje kvalitu našich výkonů. 
Tyto rámcové podmínky, spokojenost našich pracovníků, zákazníků a dodavatelů jsou neustále vyhodnocovány a začleňovány do procesu zlepšování.

Vedení společnosti prosazuje všechna potřebná opatření, která zajišťují růst a hodnotovou stabilitu firmy.