X

Vielen Dank für Ihre Nachricht

Felder mit einem * sind Pflicht

Systemy zarządzania i komunikacji są stosowane w celu rozwiązywania kompleksowych zadań z zakresu sterowania i regulacji. System aqo360 ° znajduje zastosowanie już na etapie wytwarzania energii i optymalizuje wykorzystanie energii pierwotnej Wytwarzanie energii, sieci cieplne i przyłącza domowe są monitorowane i sterowane. Wizualizacja wszystkich istotnych danych następuje poprzez przejrzysty graficzny interfejs oprogramowania

  • możliwość odczytu różnych urządzeń sterujących od różnych producentów
  • Full Responsive Design
  • Zoptymalizowana obsługa dotykowa
  • Zapis poprzez bazę danych SQL
  • Wybór zabezpieczania danych w trybie automatycznym i cyklicznym
  • Rozwiązanie serwerowe
  • Współpraca z systemami Windows 10 i Windows 2012 Server
  • Autoryzacja poprzez administrację użytkownika systemu Windows
  • Optymalizacja klient-serwer

Program gromadzenia i wizualizacji danych służy do odczytu wszystkich zarejestrowanych parametrów instalacji przesyłu ciepła na odległość. Wszystkie podłączone przyrządy sterujące domowych stacji przesyłowych przedstawiono na interfejsie MS-Windows w oddzielnych oknach i tabelach. Zasadniczo istnieje możliwość dokonania przez Klienta całej konfiguracji systemu w zależności od jego oczekiwań. Wizualizacja systemu oraz zintegrowane sterowanie całością rozpoczynają się już w momencie wytwarzania energii w centrali grzewczej, ukierunkowanego i optymalnego wykorzystania zasobów energii, dystrybucji energii cieplnej do sieci, obejmując ponadto regulację domowych stacji przesyłowych, obwody sterujące po stronie wtórnej, monitorowanie ostrzegawcze o przeciekach a kończąc na rozliczeniu zużycia

Wszystkie procesy mogą być przejrzyście udokumentowane. Dane operacyjne poszczególnych elementów systemu są stale rejestrowane, a tym samym dostępne do sporządzania analiz dynamicznych.

"Wizualizacja" procesów
Analizy zużycia
Zdalne sterowanie wszystkimi elementami systemu
Optymalizacja sterowania
Możliwość ingerencji i modyfikacji parametrów
Zdalna obsługa za pomocą oprogramowania
Wykrywanie zmian ustawień w stacji przesyłowej
Wyświetlanie wszystkich wartości rzeczywistych i zadanych
Protokołowanie
Alarmowanie

Ansprechpartner

Downloads