X

Vielen Dank für Ihre Nachricht

Felder mit einem * sind Pflicht

Nowe rozwiązanie wielu problemów! aqoBalance to nowy i wyjątkowy system, który dzięki „procesowi myWarm®” gwarantuje całościową optymalizację instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia. Czy ktoś posiada ogrzewanie grzejnikowe, ścienne czy podłogowe, termicznie uaktywnione elementy betonowe, klimatyzację czy chłodzenie nocne, aqoBalance pomaga wykryć błędy konstrukcyjne na podstawie pomiarów i idealnie zoptymalizować system jako całość — hydraulicznie i energetycznie! Za pomocą aqoBalance zoptymalizowano już wiele instalacji, zmniejszając zużycie energii nawet o 30%. Chętnie pomożemy w uzyskaniu szybkich i racjonalnych oszczędności!

  • Pełna jakość działania przez wykrycie błędów konstrukcyjnych
  • Trwała poprawa komfortu
  • Równomierne zasilanie wszystkich grzejników
  • Szybka reakcja na zmiany temperatury zadanej
  • Krótki czas nagrzewania, pozbycie się odgłosów przepływu
  • Zwiększenie sprawności
  • Oszczędności
  • Wskazywanie poprawnego poziomu zasilania (=bilansowania hydraulicznego)

Do czego służy bilansowanie hydrauliczne?

Bilansowanie hydrauliczne to „proces myWarm®”, za pomocą którego ustawia się określony przepływ ciepłej wody w każdym grzejniku lub obwodzie panelu instalacji grzewczej. W ten sposób przy określonej temperaturze na wlocie, która jest punktem roboczym danej instalacji grzewczej, każde pomieszczenie otrzymuje dokładnie tyle ciepła, ile potrzebuje, i średnia temperatura każdego grzejnika jest identyczna.

Błędy konstrukcyjne są często „pożeraczami energii”!

W wielu instalacjach występują także  błędy konstrukcyjne i wadliwe przyłącza.
Zdarza się często, że w grzejnikach zamienione jest przyłącze dopływu i odpływu. W zależności od rodzaju przyłącza, takie grzejniki mogą tracić nawet 50% mocy.
W bilansowaniu hydraulicznym istotne jest zawsze poprawne przypisanie każdego grzejnika do zasilającej go linii. Zwłaszcza w starszych budynkach plan nie zawsze pokrywa się ze stanem faktycznym.
Wiele instalacji grzewczych z biegiem czasu przebudowywano i modyfikowano. 
Powstające w ten sposób krótsze połączenia między dopływem a odpływem, obejścia, zawory przelewowe, dodatkowe pompy itp. skutkują niepożądanymi obiegami hydraulicznymi. Muszą one zostać wykryte i usunięte przed przeprowadzeniem bilansowania hydraulicznego.

Błędne lub niedokładne bilansowanie może mieć następujące skutki:

Nadmierny lub niedostateczny dopływ ciepła do powierzchni grzewczych

Obniżenie komfortu lub utrata komfortu (pomieszczenia nie nagrzewają się, nagrzewanie trwa długo, irytujące odgłosy itp.)
Wysokie temperatury na wlocie lub wylocie
Zazwyczaj wysokie zużycie prądu wskutek przewymiarowanej mocy pomp
Niska wydajność ogrzewania z powodu przewymiarowanego kotła i przewodów przyłączeniowych
Wysokie marnotrawstwo energii przez użytkownika
Niepotrzebnie wysokie koszty eksploatacji

Cele aqoBalance

Celem każdego wdrożenia aqoBalance jest wymierne i precyzyjne zbilansowanie hydrauliczne wszystkich grzejników i linii w procesie myWarm®. Przeprowadzana jest przy tym taka regulacja pomp i charakterystyk ogrzewania, aby niezależnie od obciążenia:
Wszystkie powierzchnie grzewcze miały zawsze poprawną (średnią) temperaturę.
We wszystkich pomieszczeniach panowała tym samym odpowiednia temperatura.
Temperatury wody dopływającej i powrotnej zapewniały ekonomiczne i efektywne dostarczanie ciepła.
Pompy obiegowe działały zawsze z najniższą wymaganą mocą.

Wdrożenie aqoBalance krok po kroku

Zebranie istotnych parametrów instalacji, grzejników i budynku
Montaż czujników pomiarowych myWarm®  na wszystkich grzejnikach i liniach, rozmieszczenie czujników temperatury w pomieszczeniu i na zewnątrz
Pomiar (drogą radiową) oraz analiza i weryfikacja wyników
Zautomatyzowana optymalizacja
Demontaż przyrządów pomiarowych i regulacyjnych
Sporządzenie dokumentacji łącznie z protokołem pomiarów

Wdrożenie aqoBalance trwa, w zależności od zakresu działań, przeciętnie od 1 do 4 dni.