X

Vielen Dank für Ihre Nachricht

Felder mit einem * sind Pflicht

„e-view” to rozszerzenie do systemu wizualizacji „vision”, które służy m.in. do optymalizacji procesów w sieci.

  • Zestawienie klientów w tabeli
  • Komunikaty
  • Kalendarz
  • Informacje o poszczególnych klientach
  • Szybki dostęp
  • Warstwa kabli danych
  • Warstwa kanałów kablowych
  • Schowek
  • Stan
  • Węzły

Program zawiera dynamiczną mapę sieci, na której można włączać i wyłączać wyświetlanie różnych warstw. Dzięki temu programowi tworzenie nowego klienta staje się dziecinnie łatwe. Kliknięcie klienta w systemie wizualizacji „vision” powoduje automatyczne wywołanie odpowiedniej wizualizacji.

Obliczanie węzłów w sieci

W oprogramowaniu „e-view” można utworzyć dowolną liczbę węzłów w sieci i przypisywać do nich odbiorców, którzy otrzymują z nich ciepło.

 

W ten sposób można wyświetlać następujące wartości z sieci:

    • Łączna temperatura na wlocie

    • Łączna temperatura na wylocie

    • Łączne natężenie przepływu

    • Łączna moc

    • Zakontraktowana moc

    • Zamontowany węzeł grzewczy?

 

Ansprechpartner

Downloads