X

Vielen Dank für Ihre Nachricht

Felder mit einem * sind Pflicht

Jako kompleksowy wykonawca instalacji biomasowych oraz wykorzystania ciepła odpadowego, aqotec oferuje całościową obsługę klienta, już od momentu powstania idei projektu aż po asystowanie w trakcie uruchamiania.

  • Zakres usług
  • Planowanie wstępne
  • Planowanie podstawowe
  • Planowanie działań i wystąpienie o dofinansowanie
  • Rozpisanie przetargu i pomoc w zawieraniu umów
  • Nadzorowanie prac
  • Asystowanie w trakcie uruchamiania

Planowanie wstępne

Tworzenie koncepcji

Zebranie informacji o strukturze odbiorców, Badanie miejsca na budowę ciepłowni, Ogólne ustalenie przebiegu centralnego ogrzewania, Wstępne wymiarowanie sieci cieplnej i węzłów ciepłowniczych, Sporządzenie charakterystyki zużycia w ciągu roku, Obliczenie parametrów kotła podstawowego (na biomasę), kotła szczytowego i zasobnika

Analiza rentowności

Szacowanie kosztów inwestycji w podziale na jej główne składniki, Ciepłownia (kotły, instalacja rurowa i elektryczna, automatyka, koszty budowy), Sieć ciepłownicza (układanie rur, węzły ciepłownicze), Obliczenie kosztów eksploatacji, Ustalenie możliwości dofinansowania i jego limitów, Przedstawienie lub obliczenie taryf za energię cieplną lub niezbędnych, cen energii cieplnej, Obliczenie stopy zwrotu projektu, Sporządzenie analizy wrażliwości

Prezentacja wyników projektu

Prezentacja wyników (np. w radzie gminy lub w trakcie publicznego, bardzo skutecznego wystąpienia informacyjnego)

Planowanie podstawowe

Ciepłownia

Koncepcja od strony energetycznej lub technologicznej, Obliczenie parametrów dostaw paliwa i oczyszczania spalin, Sporządzenie planów rozmieszczenia, Planowanie instalacji hydraulicznej, Utworzenie schematów instalacji hydraulicznej oraz wymiarowanie, i obliczenie parametrów wszystkich elementów, projekt 3D instalacji rurowej, Koncepcja utylizacji (popiół, ścieki), Sporządzenie harmonogramu

Sieć ciepłownicza

Ustalenie przebiegu centralnego ogrzewania, Wymiarowanie rur z uwzględnieniem faz rozbudowy w przyszłości, Obliczenie parametrów węzłów ciepłowniczych, Obliczenie parametrów pomp sieciowych, Obliczenie strat ciepła, Symulacja różnych przypadków obciążenia

Montaż instalacji u klientów

Zebranie informacji o istniejących instalacjach grzewczych, Kontrola dostosowania do zasilania przez centralne ogrzewanie, Opracowanie propozycji optymalizacji, Obniżenie temperatur wody powrotnej, Usunięcie ewentualnych problemów hydraulicznych

 

Planowanie działań

i wystąpienie o dofinansowanie

Planowanie działań

Koordynacja wszystkiego, co jest potrzebne do uzyskania , pozwoleń na realizację planu, Uzgodnienie lub wstępne rozmowy z organami nadzoru, Konferencja na temat projektu, Zebranie informacyjne na temat budowy, Sporządzenie dokumentacji projektu (plany, opisy techniczne itp.), Specyfikacja usług ewaluacyjnych, Uwzględnienie otrzymywanych zezwoleń w planie realizacji

i wystąpienie o dofinansowanie

Uwzględnienie wytycznych danej instytucji dofinansowującej 

(KPC, TFZ, KFW, …), Wstępne rozmowy z instytucjami dofinansowującymi, Szczegółowe opracowanie niezbędnych dokumentów (np. opis wszystkich działań planisty zgodnie z wymaganiami programu QM-Heizwerke), Uwzględnienie kryteriów dofinansowania w planie instalacji

 

Rozpisanie przetargu i pomoc w zawieraniu umów

Cały proces przetargowy

Zebranie dokumentacji przetargowej, Badanie ofert, Porównanie oferentów, Rozmowy sondażowe, Opracowanie dokumentów umowy

 

Sporządzenie dokumentacji przetargowej

Ciepłownia, Kotły, Dostawy paliwa, odpopielanie, Oczyszczanie i skraplanie spalin, Instalacja hydrauliczna ciepłowni, Elektrotechniczne wyposażenie wraz z okablowaniem, automatyka ciepłowni, Sieć ciepłownicza, Układanie rur, Budownictwo podziemne, Węzły ciepłownicze

Nadzorowanie prac

Techniczne kierownictwo budowy, Organizacja zebrań na placu budowy, Sporządzenie terminarza i monitorowanie jego realizacji, Objaśnienie technicznych szczegółów wykonania, Kontrola prac wykonawczych, Wykazywanie uchybień, Badanie rozliczeń

Asystowanie w trakcie uruchamiania

Odbiór poszczególnych elementów, Kontrola zabezpieczeń, Nadzorowanie uruchomienia po raz pierwszy, Asystowanie w trakcie przebiegu próbnego, Organizacja badań działania, Sporządzenie protokołu odbioru, Propozycje dalszych, działań optymalizacyjnych