Rozwiązania w specjalnym zakładzie aqotec są nie tylko niezawodne, ale również odzwierciedlają wieloletnie doświadczenie austriackiej firmy oprzeć. Przez dostarczania pod klucz rozwiązań kontenerowych prac montażowych na miejscu jest znikoma.

aqoCustom
aqoCustom
aqoCustom Systemy kontenerowe mogą być dostarczone na plac budowy w stanie gotowym do eksploatacji. Regulatory są fabrycznie zamontowane i przetestowane, więc można szybko uruchomić je na miejscu. Do sterowania regulatorami, we współpracy z zakładem ciepłowniczym, tworzone jest specjalne oprogramowanie. Te podzespoły instalacji mogą być izolowane już w fabryce i tylko ustawiane w miejscu pracy. Umożliwia to bezproblemowe wykonanie i uruchomienie zgodnie z założeniami finansowymi i technicznymi. mehr erfahren