Komnexx jest niemiecka firma z siedzibą w Bakum-Lüsche. 

Innowacyjna firma specjalizuje się w liście pól: 

  • Komunikacja (przewoźnicy, dostawcy usług internetowych, sieci światłowodowe) 
  • Managed Solutions (Rozwiązania takie jak zapory, sieci, PBX, serwery) 
  • Usług (w tym Smart Grid / Liczniki ciepła, sieci i konsultacji) 
  • Data Center (hosting, mieszkania) 

 www.komnexx.de